Våra medlemmar

Våra medlemmar representerar skogsbruket i vid mening - privatskogsbruk såväl som bolagsskogsbruk, kyrkans, kommuners och statens skogar, virkesorganisationer och skogsindustrier liksom folkliga och ideella organisationer med intressen i skogen. 

Våra medlemmar

Medlemmarna i Svenska PEFC tillhör någon av grupperna Skogsbruk, Primär förädlingsindustri eller Övriga intressen.


Grupp 1 - Skogsbruk

Skogsbruk inklusive transporter av virke till industri/terminalLRF Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skogsägarna MellanskogSkogsägarna Norra Skog ek. för.


Skogsentreprenörerna

Stora Enso Skog

Svenska Kyrkans Skogscertifiering

Holmen Skog AB

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB

Skogssällskapets Förvaltning AB

Sveriges Allmänningsskogars förbund

SCA Skog AB

Sveaskogs förvaltning AB


Jokkmokks sockenallmänningGrupp 2 - Primär förädlingsindustri för skogsråvara

Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund


Sågverkens Riksförbund

Sågverksföreningen Såg i Syd

Sågverken MellanSverige

SÅGAB – Sågverken Norrland Ek. Förening

Metsä Board Sverige AB

Plyfa Plywood AB

Holmen Timber AB

Setra Group AB

ATA-Timber AB

Organox AB

BillerudKorsnäs AB

Antalis

Föreningen skogsindustrierna

Vida Skog


Grupp 3 - Övriga intressen

Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk


Svenskt Friluftsliv

Svenska Jägareförbundet

Skogs- och Träfacket