Sök certifierade organisationer

I PEFC:s internationella databas kan du söka certifierade företag och innehavare av PEFC logolicens. Så här hittar du certifikat och gruppanslutna


Söker du gruppansluten entreprenör eller skogsägare?

De flesta entreprenörer och mindre skogsägare är anslutna via en paraplyorganisation. Paraplyorganisationen är sökbar i PEFC:s databas men de anslutna enskilda medlemmarna administreras av respektive paraply. Paraplyer för PEFC:s skogscertifiering kan bistå med information om angiven skogsägare har ett giltigt bevis. Entreprenörer kan sökas via hemsidan hos aktuell paraplyorganisation för PEFC:s entreprenörscertifiering 


Databas över PEFC-certifierade företag

I PEFC:s internationella databas kan du söka certifierade företag och innehavare av PEFC:s logolicens. Du kan söka på logolicensnummer, certifikatnummer eller företagsnamn. OBS! Vi har sedan 25 juni en ny databaslösning - hör av er till oss om ni upplever några problem eller oklarheter!