Ny lista på PEFC-produktkategorier för spårbarhet

Den reviderade listan på PEFC-produktkategorier speglar bredden av PEFC-certifierade produkter tillverkade av skogs- och trädbaserad råvara.

Ny lista på PEFC-produktkategorier för spårbarhet

13 december 2021 PEFC International

PEFC-produktkategorier är en nyckelkomponent i genomförandet av PEFC spårbarhetscertifiering för certifierade organisationer och certifieringsbolag. Nu finns en reviderad lista på PEFC- produktkategorier.  

PEFC-produktkategorier definierar de PEFC-produktgrupper för vilka spårbarhet tillämpas liksom omfattningen av ett spårbarhetscertifikat. Giltigheten av ett PEFC-anspråk för en PEFC-certifierad produkt kan kontrolleras i PEFC:s internationella databas över certifierade företag.  

Produktkategorierna är också ett verktyg i marknadsföringen av PEFC-certifierade produkter då det går att söka på produktkategorier i PEFC:s databas och se vilka certifierade företag som omfattas av specifika kategorier.  

Ladda ner den reviderade listan på PEFC-produktkategorier här:

PEFC Product Categories TD 2021-10-15 590.87 Kb

Tidigare användes PEFC-produktkategorier på mer informell basis för att hålla koll på PEFC-certifierade företags certifierade produkter. I samband med den senaste revisionen av PEFC:s internationella spårbarhetsstandard så harmoniserades kraven kring dokumentation av omfattningen för spårbarhetscertifikat. Nu krävs att certifieringsbolagen beskriver de produkter som omfattas av spårbarhet enligt PEFC-produktkategorier (se PEFC ST 2003:2020, paragraf 7.7.2.d).

Läs mer: “PEFC releases new list of PEFC product categories”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.

Läs mer

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV