Standardrevision 2021

PEFC:s nationella certifieringsstandarder ska revideras vart femte år för att hållas uppdaterade. Under 2021–2022 är det dags för den femte revisionen av den svenska standarden sedan start. 

På den här sidan kan du följa processen genom tidplan, mötesprotokoll, förslag till reviderade standarder och annan information. Du kan också få information från revisionsprocessen direkt i din inkorg. Vi sammanfattar det viktigaste från processens Forum-möten i utskick via e-post. Klicka på den här länken för att sätta upp dig på vår e-postlista för utskick.


Forum 3 - 24:e november

Den 24:e november är det dags för det tredje mötet i PEFC:s Forum för standardrevision. Mötet kommer att ske via länk kl. 09:00 - 16:00 och kallelse har gått ut. Agenda för mötet hittar du här:

Agenda Forum 3 standardrevision 2021-22 258.87 Kb

Syftet med mötet är att ta del av och diskutera synpunkterna från oktober månads allmänna konsultation kring det första utkastet till reviderad standard och arbetsgruppernas förslag till hantering.

Datum för Forum 4 är nu också bestämt till 17 mars 2022.


Allmän konsultation - oktober 2021

För att alla som vill ska få chansen att få insyn i processen och lämna synpunkter beslutade standardrevisionens forum 23 september att publicera arbetet så långt för synpunkter under oktober. Detta var den första av två konsultationer i processen. Under 2022 kommer ett mer färdigt förslag publiceras för publik konsultation. 

Nedan återfinns standarder 002 - 005 med markerade ändringar, ett särskilt underlag från klimatgruppen samt en lista på återstående frågor. 


PEFC SWE 002 Skogsstandard konsultation oktober 2021 790.41 Kb
PEFC SWE 003 Entreprenörsstandard konsultation oktober 2021 368.39 Kb
PEFC SWE 004 Direkt certifiering och certifiering i grupp konsultation oktober 2021 654.87 Kb
PEFC SWE 005 Krav certifieringsbolag konsultation oktober 2021 468.13 Kb
Underlag klimat konsultation oktober 2021 288.96 Kb
Återstående frågor konsultation oktober 2021 413.92 Kb
Mall för synpunkter PEFC konsultation oktober 2021 26.00 KbForum 2 - 23:e september

Den 23:e september hölls det andra mötet i PEFC:s Forum för standardrevision där drygt 50 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk. Syftet med mötet var att ta del av arbetsgruppernas förslag så långt och att fatta beslut om en första konsultation (på nätet) kring det första utkastet till ny standard.

 

Agenda och anteckningar från Forum 2

Agenda Forum 2 standardrevision 2021-22 264.69 Kb
PEFC standardrevision 2021 - anteckningar Forummöte 2, 2021-09-23 381.02 Kb

Under Forum 2 hölls också korta föreläsningar kring aktuella ämnen vars innehåll finns sammanfattat i anteckningarna från mötet. Ämnen och föreläsare var: 

Friluftsliv, Peter Fredman, Mittuniversitetet
Framtidens skogsbruksplan, Fredrik Walter, Dianthus
Alternativa metoder och kontinuitetsskogsbruk, Johan Sonesson, Skogforsk
PEFC i Norden, Auvo Kaivola, PEFC Finland


Forum 1 - uppstartmöte

Den 23 mars 2021 hölls det första mötet för revision av Svenska PEFC:s certifieringsstandard. Drygt 40 representanter för olika intressenter i skogsbruket deltog via länk vid startmötet. Forumet beslutade bland annat om organisation för standardrevisionen.  

Styrelse och arbetsgrupper 

Till Forumets ordförande valdes Mårten Larsson, som närmast kommer från Skogsindustrierna där hållbart brukande av skog och skogen som en del av lösningen på klimatfrågan har tillhört hans expertområden. Till styrelsen valdes nio ledamöter (se dokument nedan).

Forumet beslöt att bilda fyra arbetsgrupper:

 1. PEFC-systemet och standardens struktur
 2. Produktion och miljö
 3. Sociala standarden och entreprenörsstandarden
 4. Klimat

Bemanningen av styrelse, arbetsgrupper och sekretariat framgår av dokumentet nedan.

Standardrevision 2021 - styrelse och arbetsgrupper 189.82 Kb


Anteckningar från Forum 1

Nedan är anteckningar från Forummöte 1. I dokumentet framgår också vilka organisationer som har anmält sig för att delta i PEFC:s standardrevision samt deltagare under Forummöte 1.   

PEFC standardrevision 2021 - anteckningar Forummöte 1, 2021-03-23 160.93 Kb

Här kan du ta del av presentation som gavs under Forummöte 1 och som bland annat beskriver utgångspunkter och förutsättningar för revisionen av PEFC:s certifieringsstandard.

Presentation under Forummöte 1, 2021-03-18 1.74 MbInformation inför revisionen

Standardrevisionen ska uppfylla såväl internationella krav som de förväntningar som de svenska intressenterna har. I dokumentet i "Procedur för utarbetande av PEFC-skogsstandard", till höger, hittar ni förslag till arbetsordning. 

Följande områden har identifierats som föreslagna fokusområden med anledning av den nya internationella standarden och via inspel till Svenska PEFC: 

 • Klimat - Skogens förmåga att på medellång och lång sikt lagra och ta upp kol
 • Klimat - Beakta utsläpp av växthusgaser och effektivt nyttjande av resurser
 • Entreprenörsstandarden och den sociala standarden 
 • Standarden för certifieringsbolag


Med anledning av rådande pandemi och de restriktioner som råder har processen anpassats:

 1. Vid anmälan uppmanas organisationerna anmäla vilka frågor man vill ta upp i revisionen. 
 2. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår en styrelse på 8 personer.
 3. PEFC:s sekretariat och presidium föreslår teman för arbetsgrupper .
 4. Forumet beslutar om punkt 2&3 vid uppstartsmötet 23 mars
 5. Deltagande organisationer har därefter en vecka på sig (till 30 mars) att anmäla deltagande i grupperna.
 6. Arbetsgruppernas storlek begränsas till totalt max 10 personer.
 7. Forumets styrelse bekräftar arbetsgrupperna.Översiktlig tidplan för arbetet

Start revision9 februari 2021 - Styrelsebeslut
Bilda forum (1)23 mars 2021 - Uppstart standardforumet
Forum (2) första utkast23 september 2021 - Första standardutkastet
Allmän konsultationOktober 2021 - På nätet
Forum (3)24 november 2021 -  Diskutera konsultationen
Forum (4)
17 mars 2022 - Förslag för publik konsultation
Hearing myndigheterApril 2022 - Policies, lagar och förordningar
Publik konsultationApril-maj 2022 - 60 dagar på nätet
Forum (5)September 2022 - Standardförslag fastställs
StyrelsebeslutOktober  2022 - Beslut om ansökan
AnsökanOktober 2022 - Ansökan internationella PEFC

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV