”Vi bidrar till en ansvarsfull samhällsutveckling”

”Vi bidrar till en ansvarsfull samhällsutveckling”

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden och arbetar med många olika typer av projekt – bostäder, kontor, offentliga och kommersiella lokaler runt om i Sverige. Vi fick möjlighet att prata med Maria Bueno Eriksson som är hållbarhetschef på NCC Building Sweden.

Ni tog nyligen ett beslut att enbart använda PEFC-certifierat virke i alla era projekt. Berätta mer om det.

 – Det stämmer. Vi hade sedan tidigare ett ramavtal med Beijer Byggmaterial när det gäller virkesinköp. När det var dags att förnya avtalet så kändes det helt rätt att ta nästa steg och utöka det.  Det ligger helt i linje med vårt övriga hållbarhetstänk, säger Maria Bueno Eriksson

Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef på NCC

Maria Bueno Eriksson, NCC Building Sweden.

Säkrar tillgången på certifierat 

Genom avtalet får NCC full tillgång till virke från ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till både människor och natur. Eftersom de driver många projekt i olika delar av landet är också tillgänglighet och snabba leveranser av större volymer virke helt avgörande.

För oss är det här viktigt och det måste bli rätt. Ska vi gå ut med en sådan här nyhet, både internt och externt, så gäller det ju att vi verkligen kan leva upp till vårt löfte. Vad jag vet är vi ensamma om att använda certifierat trä i alla projekt, säger Maria.

 NCC bedriver många projekt där krav på miljöcertifieringar och byggmärkningar ställs. Bland de vanligaste är exempelvis BREEAM, LEED och Svanen. 

 – Just nu finns en ökad efterfrågan på Svanenmärkta hus. Men oavsett vilket bedömningssystem som efterfrågas har vi med vår träpolicy alltid samma höga grundnivå. Det blir mycket lättare för oss när vi ska sköta rapporteringarna i projekten, fortsätter Maria.

 Tittar man på byggbranschens utveckling i Sverige när det gäller hållbarhet så har fokus i debatten till största del legat på miljö- och klimatmässiga aspekter. 

– För NCC innebär PEFC-certifierat att vi bidrar till en mer ansvarsfull samhällsutveckling ur flera aspekter. Man får till exempel inte glömma de sociala värdena av certifieringen, de är väldigt viktiga. Som stor aktör på marknaden kan vi påverka åt rätt håll och vi hoppas såklart att fler följer efter! avslutar Maria Bueno Eriksson.