Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här har vi samlat informationsmaterial om PEFC-certifieringen som du som entreprenör kan ha nytta av.


Det här är PEFC skogscertifiering

Vad är PEFC skogscertifiering och vad innebär det i praktiken? I den här broschyren berättar vi om det. Klicka på länken nedan för att ladda ner broschyren.

PEFC Skogscertifiering: Vi verkar för ett hållbart skogsbruk 3.47 Mb

Video: Vi tar ansvar i skogen

Vad händer i skogen i och med en PEFC-certifiering? Vad innebär det för skogsägaren och hur jobbar den som avverkar skogen praktiskt med hänsyn till både miljö och produktion? Svaren får du i den här filmen.

Webbutbildning om PEFC-certifiering

Behöver du djupare kunskaper om PEFC skogscertifiering? PEFC erbjuder ett webbaserat utbildningsmaterial i två delar. Den första delen beskriver PEFC som certifieringssystem, hur PEFC-standarden tas fram, hur granskning och kontroll går till. Här förklaras också gruppcertifiering och entreprenörscertifiering. 

Del två går djupare in i PEFC:s Skogsstandard och beskriver standardens inriktning och krav när det gäller produktion, miljö och sociala aspekter. Utbildningen avslutas med ett test.

Vår webbutbildning riktar sig främst till våra medlemmar. Är du inte medlem men vill veta mer om PEFC och hur vi arbetar så finns möjlighet att få tillgång till utbildningen för 300 kr/licens och år. Kontakta Christina Lundgren, nationell sekreterare, för mer information: christina.lundgren@pefc.se; 070-380 83 84.