Per Hoflund ny VD på EC Skog


EC Skog AB välkomnar sin nya VD Per Hoflund. Per siktar på att möta utmaningarna inom svenskt skogsbruk genom att erbjuda vägledning och stöd till företagare inom branschen. 

Den nytillträdde VD:n Per Hoflund, med bakgrund inom sågverksindustrin, ser uppdraget som en unik möjlighet att arbeta med certifieringsfrågor och svenskt skogsbruk.

– Det är fantastiskt roligt att få axla ansvaret som VD för EC Skog AB. Det är naturligtvis med stor ödmjukhet och respekt jag valde att gå in i rollen som VD.

Per ser fram emot att arbeta nära entreprenörerna och fortsätta utvecklingen av EC Skog, en sammansvetsad organisation med härlig gemenskap och stort engagemang. Trots utmaningar inom svenskt skogsbruk, ser han möjligheter att möta krav och önskemål från entreprenörer och uppdragsgivare.

 – För att nå vår vision, att EC Skog ska vara skogsentreprenörernas förstaval vid certifiering, måste vi utvecklas och tillgodose våra entreprenörers och deras uppdragsgivares framtida behov. 

EC Skog arbetar aktivt med att uppmuntra entreprenörer att certifiera sig genom att erbjuda tillgänglig och förståelig information om certifieringsprocessen. Genom att underlätta arbetet för entreprenörerna och erbjuda stöd och vägledning, strävar EC Skog efter att göra det enkelt att uppfylla kraven i standarden.

– Det ska vara lätt att göra rätt!

Fokusområden under 2024

Med den nya PEFC-standarden som trädde i kraft i januari 2024, fokuserar EC Skog på att stötta sina certifierade entreprenörer genom ett nära samarbete och tydlig information. Personlig kontakt och tillgänglighet är nyckeln till att underlätta för entreprenörerna att anpassa sig till den nya standarden.

Under 2024 kommer EC Skog förutom att fortsätta arbeta med implementeringen av den nya standarden, också intensifiera insatserna kring frågor relaterade till utländsk personal. Med ökad närvaro av utländska entreprenörer och personal, är efterlevnaden av kraven kopplade till dessa frågor av stor vikt för EC Skog.

Läs mer om EC Skogs arbete här.