”Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt skogsbruk”

Vi ställde fem snabba frågor till Martin Mörman som är PEFC-certifierad skogsägare och medlem i Mellanskog skogsägarförening.

”Hållbarhet är en förutsättning för långsiktigt skogsbruk”


Vad är viktigt för dig när det gäller din skog? 

– Min familj har ägt marken i snart 400 år. Min förhoppning är att min son en dag tar över verksamheten och fortsätter på den inslagna vägen. 

Martin vill bruka sin skog på ett långsiktigt och hållbart sätt och lämna över den till nästa generation i bättre skick vad den var när han tog emot den.

Vad betyder hållbarhet för dig som skogsägare? 

– Hållbarhet är otroligt viktigt och en förutsättning för långsiktigt skogsbruk. I min familj har vi strävat efter att varje generation ska lämna över marken i bättre skick till nästkommande generation än vad den var i när den mottogs. Jag arbetar därför till exempel med att öka andelen äldre skog samt att öka andelen lövträd.  

Vilket mål har du med din skog? 

– Målet är att över tid öka den totala trädvolymen samtidigt som marken brukas på ett hållbart sätt och ger ekonomisk avkastning. 

Det roligaste är att vandra på sin egen mark och se hur träden växer. Martin Mörman Vad tycker du är det roligaste med skogen? 

– Det roligaste är att vandra på sin egen mark och se hur träden växer.   

… och det jobbigaste? 

– Alla människor i debatten som inte har tillräckligt utbildning och kunskap om skogen.