”Rådgivning och service viktigast”

SE Certifiering ägs och drivs av branchorganisationen Skogsentreprenörerna. Hos dem är allt skapat för att vara enkelt och smidigt för landets entreprenörer. 


”Rådgivning och service viktigast”


Vi fick möjlighet att ställa några frågor om hållbarhet, PEFC och framtiden till Lasse Laronsson, tillförordnad verksamhetsansvarig för SE Certifiering.

Berätta om er verksamhet!

– SE Certifiering ägs och drivs av branschorganisationen Skogsentreprenörerna. Hos oss är allt skapat för att vara enkelt och smidigt för landets entreprenörer. I vår värld är service och rådgivning det viktigaste. Här görs självkontrollerna enkelt via Mina sidor och revisionerna hanteras av Skogsentreprenörernas skickliga företagsrådgivare och kunniga konsulter – inte sällan själva entreprenörer i skogen. 

Det är vi entreprenörer som tillsammans äger verksamheten. Tack vare det kan vi lägga överskottet på att skapa bra villkor för landets entreprenörer.  

Parallellt med att ansvara för verksamheten på SE Certifiering arbetar Lasse Laronsson även som konsult åt Sydved där han utför naturvårdskontroller. Dessutom har han en bakgrund som skogsentreprenör, något han har stor nytta av i sin yrkesroll.

Ni är aktiva i Svenska PEFC:s pågående standardrevision – vilka frågor har varit viktigast för er?

– Tack vare standarden får vi en tydlighet i många av de skogliga frågorna, inte minst de som rör naturvärden och hänsyn kring vatten. Sedan bland entreprenörsdelarna handlar mycket om det som underlättar att driva ett professionellt entreprenadföretag.

Vilka fördelar ser ni att PEFC certifieringen har för era medlemmar? 

 – Certifieringen är basen till lika villkor. Utan gemensamma regler blir det ingen ordning alls. Då är det fritt fram för de oseriösa att göra hur de vill.

Vad betyder hållbarhet för Skogsentreprenörerna? 

 – Att ta sitt ansvar är en självklarhet för oss som verkar i nära samspel med naturen. Skogen och skogsentreprenaden är nycklarna för en omställning till ett grönare samhälle.

Hur viktigt tror ni certifiering kommer vara inom er bransch framöver?

 – Nu och i framtiden är certifieringar en viktig komponent till att säkerställa ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. 


Läs mer om certifiering för skogsentreprenörer här!