Frågor och svar

 


Frågor och svar


Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren när det gäller PEFC:s certifieringssystem. Frågorna är sorterade i kategorierna allmänt, skogsägare, skogsentreprenörer samt spårbarhet och företag i värdekedjan.