Om medlemskap

Ju fler medlemmar desto större trovärdighet får PEFC på marknaden. Svenska PEFC är öppet för organisationer som vill vara med och verka för ett hållbart skogsbruk.

Om medlemskap

Genom ett medlemskap i Svenska PEFC är din organisation aktivt med och stödjer utvecklingen av ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.

Svenska PEFC är öppet för alla organisationer som vill verka för ett hållbart skogsbruk. Medlemmar tillhör någon av nedanstående tre grupper:

Grupp 1
Skogsbruk inklusive transporter av virke till industri/terminal

Grupp 2
Förädling av skogsråvara inklusive distribution och handel i värdekedjan fram till slutkund

Grupp 3
Organisationer för sociala, miljömässiga och kulturella intressen kopplade till uthålligt skogsbruk


Bli medlem i Svenska PEFC

Ansökan om medlemskap kan göras i brev som ställs till Styrelsen för Svenska PEFC ekonomisk förening. I skrivelsen anges vilken grupp sökanden bör tillhöra samt, när det är tillämpligt, volym omsatt råvara för beräkning av serviceavgiftens storlek.


Medlemsinsats och serviceavgifter

Medlemmar i Svenska PEFC betalar en insats (depositionsavgift) om 1000 kr. Denna återbetalas om/när medlemskapet upphör. Sedan betalas en årlig serviceavgift för att täcka de utgifter som årsstämman beslutar. Läs mer om serviceavgifter till Svenska PEFC.