Internationella PEFC:s årsstämma med omval av Lena Ek

Vid PEFC:s 29:e årsstämma den 15 november samlades PEFC:s 55 nationella medlemmar och intressenter digitalt för att fatta beslut om budget och verksamhet för 2024.

Internationella PEFC:s årsstämma med omval av Lena Ek

16 november 2023 PEFC International

På årsstämman valdes också Lena Ek till en andra mandatperiod i PEFC:s internationella styrelse. Lena valdes in hösten 2020 och leder bl.a. PEFC:s internationella arbetsgrupp för EU-frågor. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Lena och övriga styrelsen! 

Årsstämman ingår i en hel vecka med möten och uppdateringar rörande PEFC:s internationella frågor och är ett bra tillfälle att utbyta information och umgås digitalt. EU:s avskogningsförordning, marknad, kommunikation och PEFC:s medlemsundersökning är exempel på saker som avhandlats. Nästa stämma kommer att hållas på plats i Paris i maj.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer