Övergångsperiod för nya spårbarhetstandarden förlängd till 14 augusti 2022

PEFC förlänger övergångsperioden för den nya internationella standarden för spårbarhet med ytterligare sex månader.

Övergångsperiod för nya spårbarhetstandarden förlängd till 14 augusti 2022

12 april 2021 PEFC International

PEFC förlänger övergångsperioden för den nya internationella standarden för spårbarhet med ytterligare sex månader.

Nu kan certifieringsbolag ackrediteras för PEFC:s nya internationella standard för spårbarhet då den har godkänts av EA (European co-operation for Accreditation). Samtidigt har PEFC International förlängt övergångsperioden för införande av den nya standarden med ytterligare 6 månader från 14 februari 2022 till 14 augusti 2022. Detta för att underlätta för ackrediteringsorgan och certifieringsbolag i rådande coronasituation.

Efter 14 augusti 2022 måste alla certifieringsbolag vara ackrediterade mot den nya standarden och alla revisioner hos företag ska då göras enligt den nya standarden. 

Den förlängda övergångsperioden gäller de nya standarderna från 2020 av PEFC:s spårbarhetsstandard, Chain of Custody (ST 2002), standarden för användning av PEFC:s varumärke, PEFC Trademark Rules (ST 2001) samt standaren för krav på certifieringsorganisationer för PEFC spårbarhet, Certification Body Requirements – Chain of Custody (ST 2003).

Här hittar du standarderna för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke.

Kort om granskning för ackreditering

För att en standard ska accepteras av EA för ackreditering i Europa måste den vara acceptansgranskad och godkänd enligt en särskild process (EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members - dokument EA-1/22).

Acceptansgranskningen av PEFC:s internationella standard för spårbarhet har, delvis p.g.a. pandemisituationen, blivit fördröjd, men den 6 april fastställdes godkännandet.

Läs mer: "European accreditation bodies ready to offer accreditation for the 2020 chain of custody standards"

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.

Läs mer

HÅLLA KONTAKTEN

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV