Svenska PEFC:s årsstämma 2023

Svenska PEFC:s årsstämma ägde rum den 1 juni 2023 på Gröna Näringslivets Hus i Stockholm.

Svenska PEFC:s årsstämma 2023

1 juni 2023 PEFC Sverige

Svenska PEFC:s årsstämma ägde rum 1 juni 2023. Efter det formella stämmoprogrammet presenterades styrelsens utkast till strategi för diskussion med medlemmarna. 

I samband med stämman avtackades också avgående styrelseledamöter. Från vänster Lars Nilsson Mellanskog, Ylva Thorn-Andersen Södra och Fredrik Klang Sveaskog. Stort tack till dessa tre och till Lars Stenberg, SCA för deras insatser för föreningen!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer